Osobní majetková odpovědnost

Právní magazín Výbor zpovídal Mgr. Michala Klusáka v otázkách osobní majetkové odpovědnosti členů výborů společenství vlastníků.

Jak je to s odpovědností v novém NOZ, ručí člen výboru celým svým majetkem?

Jednoduchá odpověď je ano. Důvody najdete ve změně statusu osoby zapsané jako člen statutárního orgánu společenství. Zatímco dle předchozí úpravy se na člena výboru nepohlíželo jako na člena statutárního orgánu, dnes je situace odlišná. Postavení členů výboru SVJ nově upravuje občanský zákoník, dle kterého je pozice člena výboru definována jako pozice statutárního orgánu. S tím souvisí osobní a majetková odpovědnost.

Jakých chyb se členi výborů nejčastěji dopouštějí?

Musím konstatovat, že většina výborů odvádí svou práci dobře, a to i přesto, že mnohdy za svou činnost nepobírají žádné nebo velmi malé finanční ohodnocení. I přes úmysl dělat činnost dobře se ale nevyvarují pochybení, které pramení spíše z neznalostí právního základu při výkonu jejich funkce než z úmyslu přímo poškodit SVJ nebo vlastníky. Mnohdy výbory ani neví, že za každý úkon jsou odpovědní, a to až 3 roky (10let) zpětně. Není na místě, ptát se tedy, jak na svou činnost pohlíží aktuální výbor, ale jak bude na činnost nahlížet kdokoliv z vlastníků. Dokonce i z těch, kteří v době chybného jednání členů výborů nemusí být členy SVJ a teprve se v budoucnu přistěhují.

Celý obsah si můžete prohlédnout v Magazínu Výbor č. 1/2016